Popis digitálního mikroskopu

 

Legenda

1 - odnímatelná digitální kamera; 2 - integrovaná digitální kamera; 3 - okulár; 4 - okulárový tubus; 5 - binokulární hlavice; 6 - rameno mikroskopu; 7 - revolverová hlavice; 8 - objektiv; 9 - vodič preparátu křížového stolku; 10 - křížový stolek; 11 - centrovací kondenzor s doplňkovou výklopnou čočkou, irisovou aperturní a polní clonou; 12  - knoflíky k ovládání příčného a podélného posuvu křížového stolku; 13 - knoflíky ovládání hrubého a jemného ostření; 14  - osvětlení; 15 - základna stativu

Popis digitálního mikroskopu

1 - Digitální kamera odnímatelná: digitální kamera v tomto případě není napevno připojená k mikroskopu a vkládá se buď do okulárového tubusu místo optického okuláru, nebo se připojí ke třetímu tubusu mikroskopu (pouze u modelů s binokulární hlavicí). Takovou kameru je možné použít (společně s odpovídajícím adaptérem příslušným k danému mikroskopu a dané kameře) i s jinými mikroskopy. (podrobné informace naleznete v praktickém průvodci "7 tipů, jak vybrat váš digitální mikroskop, abyste svého rozhodnutí nemuseli později litovat", který si můžete ihned zdarma objedat ZDE...)
2 - Digitální kamera integrovaná (zabudovaná): digitální kamera je zabudovaná přímo v hlavici mikroskopu a nelze ji proto vyjmout a například použít s jiným mikroskopem. (podrobné informace naleznete praktickém v průvodci "7 tipů, jak vybrat váš digitální mikroskop, abyste svého rozhodnutí nemuseli později litovat", který si můžete ihned zdarma objednat ZDE...)
3 - Okulár: základní optický prvek mikroskopu, do kterého se díváme očima při pozorování v mikroskopu. Zvětšení okuláru spolu se zvětšením objektivu určuje celkové zvětšení mikroskopu pro danou kombinaci okuláru a objektivu. Např. celkové zvětšení při pozorování okulárem se zvětšením 10x a objektivem se zvětšením 4x je 40x (10 x 4 = 40). Některé okuláry jsou vybaveny ukazatelem, který Vám pomůže k tomu, aby se Vámi zvolený detail při změně zvětšení nedostal mimo zorné pole. Pokud si takový detail nastavíte tak, aby se jeho střed přesně kryl s hrotem ukazatele, pak i při nejvyšším zvětšení máte zaručeno, že zůstane přesně ve středu zorného pole.
4 - Okulárový tubus: je tubus, ve kterém je umístěn okulár. Lze do něj (místo okuláru) také vložit digitální kameru s adaptérem (o průměru, který odpovídá průměru okuláru daného mikroskopu).
5 - Hlavice mikroskopu (nebo také „vizuální hlavice”): existují čtyři typy vizuálních hlavic:  a) monokulární - s jedním okulárem; b) binokulární - se dvěma okuláry, tedy pro pozorování oběma očima (což je pohodlnější než pozorování jedním okem); většina laboratorních mikroskopů má binokulární hlavici;  c) trinokulární - hlavice se dvěma okuláry a navíc i třetím tubusem určeným pro připojení digitální kamery, případně fotoaparátu (jako je tomu u mikroskopu na obrázku vlevo); d) digitální - s jedním nebo dvěma okuláry a digitální kamerou napevno zabudovanou v hlavici mikroskopu (jako je tomu u mikroskopu na obrázku vpravo).
6 - Rameno stativu:  rameno stativu slouží k uchopení a přenášení mikroskopu; některé žákovské mikroskopy mají rameno naklápěcí, aby si žáci mohli nastavit výšku přístroje pro pozorování, a také snadněji a lépe „odchytit” světlo na zrcátko.
7 - Revolverová hlavice s objektivy: v revolverové hlavici jsou našroubovány objektivy (obvykle 3 - 4, u laboratorních mikroskopů bývá i 5 a u špičkových přístrojů 6). Změnu zvětšení provedete otočením hlavice až do správné polohy pro  daný objektiv, kterou poznáte tak, že ucítíte zaklapnutí.
8 - Objektiv: základní optický prvek mikroskopu, který směřuje přímo k pozorovanému preparátu (a v některých případech se jej i dotýká). Zvětšení objektivu spolu ze zvětšením okuláru určuje celkové zvětšení mikroskopu pro danou kombinaci okuláru a objektivu (viz. 3 - Okulár). Nejčastější zvětšení objektivů bývá 4x, 10x, 40x a 100x, někdy i 20x nebo 60x. Existují 3 základní typy objektivů, podle toho, jak velká část zorného pole je zaostřená, a tedy, jak moc je třeba doostřovat střed/okraj zorného pole: a) achromatické - mají zaostřeno cca 50% zorného pole; tímto typem objektivů je vybavena převážná většina školních mikroskopů; b) semiplanachromatické - mají zaostřeno cca 70% zorného pole; obvykle se používají u laboratorních mikroskopů a u mikroskopů pro vyučujícího; c) planachromatické - mají zaostřeno přes 90% zorného pole - nejkvalitnější typ objektivů, používaný převážně u laboratorních mikroskopů. Tento typ objektivů je nejvhodnější při použití digitální kamery nebo fotoaparátu, protože výsledný snímek je zaostřen téměř celý.
9 - Vodič preparátu křížového stolku: je určen k uchycení preparátu a jeho plynulému pohybu. Výhodou je zejména při vyšších zvětšeních velká citlivost pohybu preparátu, a tedy že se na rozdíl od pružinových držáků preparátu, kdy pohybujeme preparátem ručně, nestane, že by se díky příliš velkému posunutí preparátu ocitl detail, který chcete pozorovat, mimo zorné pole. Jednodušší modely školních mikroskopů jsou vybaveny pružinovými držáky preparátu.
10 - Křížový stolek:  je určen pro zcela přesný a plynulý pohyb preparátem v příčném i podélném směru. To je výhodou zejména při vysokých zvětšeních (viz. 9 - Vodič preparátu křížového stolku).
11 - Kondenzor s doplňkovou výklopnou čočkou, irisovou aperturní a polní clonou: kondenzor je optický prvek, který zajišťuje dostatek světla pro osvícení pozorovaného preparátu, respektive koncentruje světlo z osvětlovače do úzkého svazku paprsků, které dopadají na pozorovaný preparát. Kondenzor je u mikroskopů na obrázku centrovací, a to znamená (při správném vycentrování) ještě efektivnější využití světla z osvětlovače a tím i perfektní osvětlení preparátu s vysokým jasem i kontrastem. Součástí kondenzoru je i irisová aperturní clona a objímka pro vkládání barevných filtrů, které pomocí zvětšování a zmenšování velikosti otvoru, kterým prochází světlo k preparátu, pomáhá nastavit optimální kontrast zobrazení a zvýraznit detaily Vašeho preparátu. Polní clona slouží k přesnému nastavení velikosti světlené skvrny podle typu objektivu a typu pozorovaného preparátu, a zajišťuje ještě efektivnější využití světla. Některé mikroskopy vyšší třídy mají i doplňkovou výklopnou čočku, která je určena pro použití při vyšším zvětšení, kdy se zavede do optické cesty, čímž dojde k mnohem výraznější koncentraci světelných paprsků a výraznému zvýšení intenzity osvětlení, což je důležité právě při vyšších zvětšeních, kdy takové objektivy pohltí mnohem více světla, než objektivy nižšího zvětšení.
12 - Knoflíky k ovládání příčného a podélného posuvu preparátu na křížovém stolku: u mikroskopu na obrázku jsou umístěny tzv. koaxiálně, tedy na jedné ose, což znamená větší pohodlí při pozorování a menší únavu rukou, zejména při déle trvajícím pozorování, protože prsty mají oba ovladače v dosahu a nemusí se natahovat nikam daleko.
13 - Knoflík k ovládání hrubého a jemného ostření: slouží k hrubému zaostření pozorovaného preparátu, tzn. tak, abyste jej viděli zhruba zaostřený a mohli jej poté doostřit pomocí jemného ostření, které slouží k přesnému a pohodlnému doostření pozorovaného preparátu.
14 - Osvětlení: u mikroskopu na obrázku jde o halogenové osvětlení, zabarvené dožluta, a u těchto mikroskopů je pak vhodné použít modrý filtr, který žluté zabarvení vyrovná. Některé modely mají LED osvětlení - bezpečné, úsporné a bíle zbarvené. Žákovské mikroskopy obvykle využívají k osvětlení pozorovaného objektu zrcátko.
15 - Základna stativu: základnou stativu nazýváme spodní část stativu. Uvnitř je obvykle zabudovaný osvětlovací systém.